Šport v pravu

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru organizira projekt »Šport v pravu«, ki je namenjen vsem študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kakor tudi članom Pravniškega društva v Mariboru. Zamisel za projekt je nastala z zavedanjem, da je športno pravo dokaj mlada veda v slovenskem pravnem prostoru, tako…