Stroški postopka in financiranje kolektivne tožbe po Zakonu o kolektivnih tožbah

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Stroški postopka in financiranje kolektivne tožbe po Zakonu o kolektivnih tožbah, ki bo potekalo v četrtek, 6. junija 2024 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo mag. Marko Djinović, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. O predavanju: Pred sedmimi leti je bil sprejet Zakon o kolektivnih…

Ničnost stanovanjskih kreditnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih, sklenjenih med bankami in potrošniki – pogled z vidika razvoja sodne prakse slovenskih sodišč v obdobju od leta 2015 do 2024

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Ničnost stanovanjskih kreditnih pogodb, nominiranih  v švicarskih frankih, sklenjenih med bankami in potrošniki – pogled z vidika razvoja sodne prakse slovenskih sodišč v obdobju od leta 2015 do 2024, ki bo potekalo v četrtek, 9. maja 2024 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo odvetnik…

PreseNEETi se – opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom PreseNEETi se – opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev, ki bo potekalo v četrtek, 4. aprila 2024 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo dr. Andrej Naterer. O predavanju:…

PDM - stran naslovna

Izvolitev novih članov organov društva

V skladu s Pravili Pravniškega društva v Mariboru, društvo sestavljajo naslednji organi: zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. Člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča izvoli zbor članov za dobo štirih let. Na rednem letnem zboru dne 14.3.2024 so bili za štiriletno mandatno obdobje izvoljeni naslednji člani organov Pravniškega društva v…

Okrogla miza o sodstvu

Pravniško društvo v Mariboru v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Študentskim svetom Pravne fakultete Univerze v Mariboru organizira Okroglo mizo o sodstvu, in sicer v četrtek, 25. januarja 2024 ob 16. do 18. ure na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na okrogli mizi bodo sodelovali: prof. dr. Miro Cerar Marjeta Švab Širok…

V koraku s časom: Novosti Ljubljanskih arbitražnih pravil

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom V koraku s časom: Novosti Ljubljanskih arbitražnih pravil, ki bo potekalo v četrtek, 1. februarja 2024 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predavali bosta Barbara Gnilšak in Žana Cerjak iz Stalne arbitraže Gospodarske zbornice Slovenije. O predavanju: Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije deluje že od…

Kako s tožbo doseči vračilo nezakonite državne pomoči: vloga konkurentov prejemnika državne pomoči

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Kako s tožbo doseči vračilo nezakonite državne pomoči: vloga konkurentov prejemnika državne pomoči, ki bo potekalo v četrtek, 11. januarja ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo dr. Denis Baghrizabehi. O predavanju: Višina državnih pomoči podjetjem v Sloveniji (in EU nasploh) vsako leto narašča. Nedavna…

Kako dobro se ChatGPT spozna na slovensko pravo?

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Kako dobro se ChatGPT spozna na slovensko pravo?, ki bo potekalo v četrtek, 16. novembra ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predavala bo Iza Beširević. O predavanju: Klepetalni robot ChatGPT je zmogljivo orodje za obdelavo naravnega jezika, ki temelji na tehnologiji umetne inteligence. Omogoča izjemno realistične…