PDM - stran naslovna

Izvolitev novih članov organov društva

V skladu s Pravili Pravniškega društva v Mariboru, društvo sestavljajo naslednji organi: zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče. Člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča izvoli zbor članov za dobo štirih let. Na rednem letnem zboru dne 14.3.2024 so bili za štiriletno mandatno obdobje izvoljeni naslednji člani organov Pravniškega društva v…