PreseNEETi se – opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom PreseNEETi se – opolnomočenje in vključitev oseb NEET na trg dela in razvoj celostnega programa podpornih storitev za osebe NEET, vključno s pripravo sistemskih rešitev, ki bo potekalo v četrtek, 4. aprila 2024 ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo dr. Andrej Naterer. O predavanju:…