Novo vodstvo ZDGPS

V mesecu decembru je potekala skupščine Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. Na skupščini so med drugim potekale tudi volitve članov organov zveze. Za člane upravnega odbora zveze so bili izvoljeni: Etelka Korpič-Horvat – predsednica Darja Senčur Peček – podpredsednica Franci Gerbec – podpredsenik Branka Neffat – podpredsednica Maja Habjanič – glavni tajnik Klemen Drnovšek…