Strokovna ekskurzija ZDGPS v Zasavje

V soboto, 17. 6. 2023, smo se člani Pravniškega društva v Mariboru udeležili strokovne ekskurzije Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, ki je bila letos organizirana v okviru Društva zasavskih pravnikov Trbovlje. Strokovne ekskurzije se je udeležilo okrog 50 članov različnih pravniških društev. Poročilo o ekskurziji je objavljeno na spletni strani Zveze društev za gospodarsko…

32. posvetovanje MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA

KDAJ: četrtek in petek, 23. in 24. marca 2023 KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija   Medicinska in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru pod okriljem Univerze v Mariboru organiziramo 23. in 24. marca 2023 že 32. tradicionalni posvet Medicina, pravo in družba. Vsako leto izbiramo najbolj aktualne teme, ki povezujejo obe…

Novosti pri prometu z nepremičninami

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Novosti pri prometu z nepremičninami, ki bo potekalo v živo, in sicer v četrtek, 2. marca ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predaval bo prof. dr. Renato Vrenčur. O predavanju: V obdobju zadnjih dveh let je doživelo nepremičninsko pravo veliko sprememb. Predavatelj prof. dr. Renato Vrenčur bo predstavil ključne…

Dopustnost uporabe protipravno pridobljenih dokazov v pravdi

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom Dopustnost uporabe protipravno pridobljenih dokazov v pravdi, ki bo potekalo v živo, in sicer v četrtek, 2. februarja ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. Predavala bo dr. Katja Drnovšek. O predavanju: Osrednja tema predavanja bo problematika dopustnosti protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku, ki v Republiki Sloveniji…

Konferenca s področja energetskega prava in politike

Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru organizira Konferenco s področja energetskega prava in politike. Konferenca bo potekala v sredo, 11. maja 2022 med 17.00 in 20.00 uro preko spleta. Na konferenci bodo predstavljene razne problematike in novosti na področju energetike, kot…

Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom “Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb.”  Predaval bo dr. Šime Ivanjko. Predavanje bo potekalo v četrtek, 5. maja 2022, ob 18.30 uri na Pravni fakulteti UM. O predavanju: Država je na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, uveljavljenega leta 1999, iz sodnega registra izbrisala več kot 10.000 podjetij, ki…

Posamezni vidiki delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev

Pravniško društvo v Mariboru organizira strokovno predavanje z naslovom “Posamezni vidiki delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev.” Predavala bo doc. dr. Mojca Tancer Verboten. Predavanje bo potekalo v četrtek, 3. marca 2022, ob 18.30 uri preko orodja Zoom (za posredovanje povezave izpolnte prijavni obrazec). O predavanju: Posebnosti delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev izvirajo iz posebnega statusa univerz, ki temelji na univerzitetni avtonomiji.…

31. posvetovanje Medicina, pravo in družba 2022

Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru in Slovenskim zdravniškim društvom organizirata 31. posvetovanje “Medicina, pravo in družba”, ki bo potekalo 25. in 26. marca 2022 v Univerzi v Mariboru (Slomškov trg 15, 2000 Maribor).  Organizacijski odbor posveta sestavljajo prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.; prof. dr. Vesna Rijavec,…